Monday, December 7, 2009

Tazkirah buat para isteri BSL


WAHAI PARA ISTERI BSL
Taatilah dan cintailah Allah dan Rasulnya.
  1. Utamakanlah hak suamimu lebih daripada hak - hak lain melainkan hak - hak Allah dan RasulNya.
  2. Sentiasalah bersikap malu dan taat kepada kepada suamimu serta berikanlah perhatian ketika ia bercakap disamping menghormatinya.
  3. Berpuas hatilah dengan apa jua rezeki tang telah diperolehi oleh suamimu daripada Allah.
  4. Muliakanlah ahli keluarga suamimu dan saudara maranya.
  5. Tumpukan perhatian kepada kewajipan dan urusan di dalam rumah tangga mu.
  6. Jagalah perasaan dan maruah suamimu.
  7. Hiasilah dirimu untuk suamimu sahaja.
  8. Janganlah merasa bangga terhadap suamimu tentang hartanya, kecantikan dan keturunan.
  9. Janganlah keluar rumah daripada rumahmu melainkan dengan izin suamimu.

No comments:

Post a Comment